Chinese to Dutch

How to say 我们先去吃饭 in Dutch?

Laten we eerst naar het diner gaan

More translations for 我们先去吃饭

我们先去吃饭  🇨🇳🇬🇧  Lets go to dinner first
我们先去吃饭  🇨🇳🇯🇵  まず夕食に行きます
我们要先去吃饭  🇨🇳🇬🇧  Were going to eat first
我们先去吃饭吧!  🇨🇳🇯🇵  先に食べに行こう
我先去吃饭  🇨🇳🇬🇧  Ill go to dinner first
我先去吃饭  🇨🇳🇫🇷  Je vais aller dîner tout d’abord
我们先吃饭  🇨🇳🇻🇳  Hãy ăn đầu tiên
我们去吃饭  🇨🇳🇬🇧  We are going out to have dinner
我们去吃饭  🇨🇳🇹🇭  ไปทานอาหารเย็นกันเถอะ
我们吃饭去  🇨🇳🇬🇧  Lets go to dinner
我们去吃饭  🇨🇳🇬🇧  We go to have dinner
我们去吃饭  🇨🇳🇰🇷  저녁 식사에 가자
我们吃饭去  🇨🇳🇹🇭  ลองกินกันเถอะ
我先吃饭  🇨🇳🇬🇧  Ill eat first
我们先吃晚饭了  🇨🇳🇬🇧  Well have dinner first
先去吃饭,吃完饭再玩  🇨🇳🇬🇧  Go to dinner, eat dinner and then play
先吃饭  🇨🇳🇻🇳  Ăn đầu tiên
先吃饭  🇨🇳🇰🇷  먼저 먹는다
我现在也去吃饭了,你先吃饭  🇨🇳🇬🇧  Im going to dinner now, you eat first

More translations for Laten we eerst naar het diner gaan

我去厕所  🇨🇳🇳🇱  Ik ga naar het toilet
下午去公园玩  🇨🇳🇳🇱  Ga s middags naar het Park
我去羊角村,请问在什么地方乘车  🇨🇳🇳🇱  Ik ga naar het dorp van Schapens Corner
我们是从这个门口出去吗  🇨🇳🇳🇱  Gaan we deze deur uit
星期天去  🇨🇳🇳🇱  Zondag te gaan
倾心于你  🇨🇳🇳🇱  Naar uw hart
走回家  🇨🇳🇳🇱  Lopen naar huis
我们等下还要回来工作,行吗  🇨🇳🇳🇱  We zijn later weer aan het werk, oké
你好  🇨🇳🇳🇱  Hoe gaat het
太狼狈  🇨🇳🇳🇱  Het is jammer
你好吗  🇨🇳🇳🇱  Hoe gaat het
去中国菜市场  🇨🇳🇳🇱  Ga naar de Chinese voedselmarkt
现在几点钟  🇨🇳🇳🇱  Hoe is het nu
差不多吧  🇨🇳🇳🇱  Dat is het zowat
不确定  🇨🇳🇳🇱  Ik weet het niet
椰青  🇫🇷🇳🇱  Het gaat niet zoals
哪里有医院  🇨🇳🇳🇱  Waar is het ziekenhuis
这是米粉,不是面  🇨🇳🇳🇱  Het is rijstmeel, geen noedels
应该是这样的  🇨🇳🇳🇱  Het zou zo moeten zijn